Peter Felen is o.a.eigenaar van de Apotheek Totaal Groep, als trainer, adviseur en begeleider heeft hij in ruim 25 jaar reeds meer dan 400 apotheken begeleid en getraind.

Een klant vertelde dat ze weliswaar blij was dat de crisis min of meer voorbij was, maar dat ze de gedrevenheid van het team weer minder zag worden. Nu het directe gevaar voor ontslag wegens economische redenen minder was geworden, was de focus van het team weer afgegleden naar minder interessante details.

We besloten om er een super team van te maken: Een bindeling van de energie die vrij komt bij een bedreiging in combinatie met positieve energie vanuit een gedreven visie. Kernpunten werden rendement, effectiviteit, efficiency en kwaliteit.

Maar hoe transformeer je nu een groep losse individuen naar een hecht team die het juiste niveau en enthousiasme weet in te zetten voor de organisatie?

We zijn gestart met een plenaire bijeenkomst waarbij we enerzijds commitment zochten en anderzijds een strijdplan konden opstarten. Aan het eind van de avond hadden we vier periodes vastgesteld (iedere periode 6 maanden) om stapsgewijs het super team te worden.  De kern van het proces zag er als volgt uit:


Periode 1

 1. Kennis en vaardigheden; vastlegging van alle benodigde kennis en vaardigheden en een trainingsprogramma voor ontbrekende gedeeltes (individueel en/of groepstrainingen)
 2. Voldoende routine voor alle activiteiten: inventarisatie en coachprogramma
 3. Teamleden dienen elkaar kunnen aanspreken op de werkuitvoering; afspraken gemaakt en continue evaluatie
 4. Er dient een actieve houding te zijn om kennis bij te houden en toe te passen: afspraken over gemaakt.

Nadat dit half jaar was afgerond en uitgebreid geëvalueerd werd er vervolgens

accentverschuiving bewerkstelligt in de richting van het vergroten van de organisatorische zelfstandigheid. Deze bestond uit de volgende stappen:


Periode 2

 1. Complexere taken zelf laten uitvoeren
 2. Verantwoordelijk voor dagelijkse goede organisatie
 3. Zelf aangeven van verbeterpunten
 4. Budgetverantwoordelijkheid

Ook voor deze stappen hebben we een uitgebreid trainings- en begeleidingstraject opgezet.  Na deze onderdelen was het team klaar voor de echte samenwerking en sociale volwassenheid. Dat uitte zich door:


Periode 3

 1. Onderlinge coaching
 2. Elkaars kwaliteiten erkennen en benutten
 3. Elkaar aanspreken op eventueel ongewenst gedrag
 4. Doelen en normen met apotheker bespreken en concretiseren
 5. Externe contacten.

Periode 4

Nadat al deze stappen waren uitgevoerd,  werd het vervolg ingezet om het super team vorm te geven. In een speciale sessie werden de doelstellingen voor het komend jaar vastgesteld. De kernpunten (rendement, effectiviteit, efficiency en kwaliteit.) stonden bij alle onderdelen centraal en werden verwerkt in zeer concrete doelstellingen. Het team werd verdeeld in kleine groepen met een ieder extra verantwoordelijkheid voor bepaalde doelstellingen.


In ieder overleg presenteren de verschillende groepen de voortgang van de doelstellingen.

Misschien voor u een uitdaging om hetzelfde te bereiken met uw team?

Peter Felen