• darkblurbg
    Bedrijfskunde/management voor apothekers!
    Speciaal voor apothekers en managers werkzaam in apotheken heeft de Apotheek Totaal Groep een zeer pragmatische bedrijfskunde/management cursus ontwikkeld.

Doel is de deelnemers inzicht en vaardigheden te verstrekken om bedrijfskundig te kunnen anticiperen op een veranderende omgeving.

Kostenbesparing, omzetverhoging, kwaliteitsverbetering zijn de termen die als rode draad door de volledige cursus lopen. Om dit alles de bereiken hebben we acht thema’s die de apotheker zullen ondersteunen om de viability (aanpassingsvermogen in een veranderende omgeving) te versterken. Deze acht thema’s zullen acht afzonderlijke dagen worden behandeld.

Teamleiders in de Farmacie

Vele teamleiders of HBO-ers werken nog steeds als assistente met daarnaast wat extra taken in de apotheek. Dat is een onderwaardering van kennis en mogelijkheden.

Meer informatie

Teamtrainingen

Een maatwerktraining voor uw organisatie met bijvoorbeeld onderwerpen zoals communicatie, kwaliteit aan de balie, etc. behoren allemaal tot de mogelijkheden.

Meer informatie

Buitenlandse reizen

De Apotheek Totaal Groep heeft al meerdere reizen in het buitenland georganiseerd. Dit jaar gaan we naar Suriname. Gebruik maken van deze inspirerende studiereis?

Meer informatie

Bekijk de trainingen en coaching van Apotheek Totaal Groep

Boek bedrijfskunde in de apotheek

€89.00

Wanneer je, zoals ik, al bijna 30 jaar lang vele soorten trainingen en opleidingen voor apothekers en apothekersassistenten verzorgt, heb je al veel interessante mensen, vragen en uitdagingen je pad zien kruisen. Ik werd vaak uitgedaagd om op zoek te gaan naar het ‘waarom’ van vele verschillende vraagstukken, maar tijd om echte diepgang uit te werken bij dit soort uitdagingen was er meestal niet. Toen was daar de economische crisis. Plotseling kreeg ik meer tijd dan ik gewend was en kon ik eindelijk mijn wens in vervulling laten gaan: bedrijfskunde studeren. Mijn groep, bestaande uit tien studenten, die reeds in het bedrijfsleven actief waren, werd betrokken bij alle mogelijke en onmogelijke bedrijfskundige vraagstukken. Tijdens de studie maakte ik op vrijwel iedere sheet die voorbij kwam aantekeningen om er later ‘iets’ mee te gaan doen voor apothekers. Dat ‘later’ is gestart in 2012 en werd in 2016 afgerond met dit boek. Het boek heeft 19 hoofdstukken met een theoretische uitleg en een praktische vertaalslag voor toepassing in de apotheek.