• darkblurbg
  Het studieboek en naslagwerk voor apothekers

Wanneer je, zoals ik, al bijna 30 jaar lang vele soorten trainingen en opleidingen voor apothekers en apothekersassistenten verzorgt, heb je al veel interessante mensen, vragen en uitdagingen je pad zien kruisen. Ik werd vaak uitgedaagd om op zoek te gaan naar het ‘waarom’ van vele verschillende vraagstukken, maar tijd om echte diepgang uit te werken bij dit soort uitdagingen was er meestal niet. Toen was daar de economische crisis. Plotseling kreeg ik meer tijd dan ik gewend was en kon ik eindelijk mijn wens in vervulling laten gaan: bedrijfskunde studeren. Mijn groep, bestaande uit tien studenten, die reeds in het bedrijfsleven actief waren, werd betrokken bij alle mogelijke en onmogelijke bedrijfskundige vraagstukken. Tijdens de studie maakte ik op vrijwel iedere sheet die voorbij kwam aantekeningen om er later ‘iets’ mee te gaan doen voor apothekers. Dat ‘later’ is gestart in 2012 en werd in 2016 afgerond met dit boek.

Productbeschrijving

Ik bemerkte dat veel van de vragen die apothekers hebben, beantwoord kunnen worden door bedrijfskundig inzichten te gebruiken. Tijdens de cursussen bedrijfskunde die ik ook veelvuldig verzorg, werd dit vermoeden bevestigd. Financiële resultaten, organisatorische oplossingen, personeelstevredenheid en klanttevredenheid in de apotheek zijn een gevolg van een bewuste keuzes van de leidinggevende. Door in de apotheek kennis te hebben van basale bedrijfskunde en de principes toe te passen, ontstaan er minder ad-hoc achtige manieren van werken en een veel professionelere bedrijfsvoering.

Ik heb met dit boek getracht de belangrijkste bedrijfskundige principes die in de apotheek spelen, vanuit een theoretisch kader duidelijk te verwoorden en er een vertaalslag naar de praktijk van uw apotheek van te maken.

Hoofdstukken:

 1. Wat is bedrijfskunde?
 2. De apotheek als bestuurbare organisatie
 3. De geschiedenis van organisatie- en management inzichten
 4. Missie
 5. Visie
 6. Strategie
 7. Doelstellingen
 8. Beleid
 9. Management accounting
 10. Personeelsbeleid
 11. Kennis en leren
 12. Een groep individuen of een open team?
 13. Veranderingen succesvol implementeren
 14. Leiderschap
 15. Coachen
 16. Marketing
 17. Business Proces Redesign
 18. Lean
 19. Persoonlijk excelleren

Download hier de brochure voor meer informatie >> Download brochure

Auteur: Peter Felen

Nederlands, hardcover, 580 pagina’s, uitgeverij Felen & Partners, Amsterdam juni 2016