Nederlands, hardcover, 580 pagina’s, uitgeverij Felen & Partners

Wanneer je, zoals ik, al bijna 30 jaar lang vele soorten trainingen en opleidingen voor apothekers en apothekersassistenten verzorgt, heb je veel interessante mensen, vragen en uitdagingen je pad zien kruisen. Ik werd vaak uitgedaagd om op zoek te gaan naar het ‘waarom’ van vele verschillende vraagstukken, maar tijd om echte diepgang uit te werken bij dit soort uitdagingen was er meestal niet.

Toen was daar de economische crisis. Plotseling kreeg ik meer tijd dan ik gewend was en kon ik eindelijk mijn wens in vervulling laten gaan: bedrijfskunde studeren. Mijn groep, bestaande uit tien studenten die reeds in het bedrijfsleven actief waren, werd betrokken bij alle mogelijke en onmogelijke bedrijfskundige vraagstukken.

Tijdens de studie maakte ik op vrijwel iedere sheet die voorbijkwam aantekeningen, om er later ‘iets’ mee te gaan doen voor apothekers. Dat ‘later’ is gestart in 2012 en werd in 2016 afgerond met dit boek. Het boek heeft 19 hoofdstukken met een theoretische uitleg en een praktische vertaalslag voor toepassing in de apotheek.

Productbeschrijving

Ik was van mening dat veel van de vragen die apothekers hebben, beantwoord kunnen worden met behulp van bedrijfskundige inzichten. Tijdens de cursussen bedrijfskunde die ik veelvuldig verzorg, werd dit vermoeden bevestigd. Financiële resultaten, organisatorische oplossingen, personeelstevredenheid en klanttevredenheid in de apotheek zijn een gevolg van bewuste keuzes van de leidinggevende. Door in de apotheek kennis te hebben van basale bedrijfskunde en de principes hiervan toe te passen, wordt er minder ad-hoc gewerkt en ontstaat er een veel professionelere bedrijfsvoering.

Ik heb met dit boek getracht de belangrijkste bedrijfskundige principes die in de apotheek spelen, vanuit een theoretisch kader te verwoorden en er een vertaalslag naar de praktijk van uw apotheek van te maken.


Hoofdstukken:

 1. Wat is bedrijfskunde?
 2. De apotheek als bestuurbare organisatie
 3. De geschiedenis van organisatie- en management inzichten
 4. Missie
 5. Visie
 6. Strategie
 7. Doelstellingen
 8. Beleid
 9. Management accounting
 10. Personeelsbeleid
 11. Kennis en leren
 12. Een groep individuen of een open team?
 13. Veranderingen succesvol implementeren
 14. Leiderschap
 15. Coachen
 16. Marketing
 17. Business Proces Redesign
 18. Lean
 19. Persoonlijk excelleren

Bestelformulier