Medewerkerstevredenheidsonderzoek

U kent ze wel, de formulieren die door alle medewerkers ingediend mogen worden. Ze worden vervolgens door een deskundige omgezet in mooie grafieken. Op deze wijze kunt u het onderdeel tevredenheid onder medewerkers weer afvinken.

Effectief

Wilt u echter een effectief en gemotiveerd onderzoek, dan biedt Apotheek Totaal Groep u iets zeer bijzonders: het individuele medewerkerstevredenheidsonderzoek, dat wordt gecombineerd met – op dezelfde avond nog – een terugkoppeling aan het team, inclusief pragmatische adviezen. Uiteraard ontvangt u achteraf ook nog een fraai rapport, maar de essentie ligt hier in het persoonlijk bespreken van de diverse items die de personeelstevredenheid kunnen beïnvloeden (collegialiteit, werkdruk, sfeer, samenwerking, leiding, ontplooiing).

Ieder PTO is maatwerk. Dat wil zeggen dat er ruimte is voor extra vragen over onderdelen die momenteel in uw organisatie essentieel zijn.

In gesprek

Iedereen (ook de apothekers) gaat op dezelfde dag (afhankelijk van de groepsgrootte) in gesprek met Peter Felen: trainer, coach en psycholoog, voormalig hoofd personeelszaken en met al meer dan dertig jaar ervaring in de apotheekwereld.

In gesprekken van dertig minuten wordt op beproefde wijze doorgevraagd naar de mening van de medewerker over alle in het onderzoek benoemde onderdelen. Zo kunnen de ingevulde antwoorden toegelicht en uitgelegd worden.

Mocht iemand de geplande avond niet kunnen of door ziekte verhinderd zijn, dan is het mogelijk om met deze persoon telefonisch het gesprek te voeren.


Terugkoppeling

Al deze onderdelen worden gebruikt om nog dezelfde avond niet alleen de terugkoppeling te geven van de bevindingen, maar ontvangt elke medewerker vooral praktische adviezen over hoe bepaalde benoemde verbeterpunten kunnen worden aangepakt. Hierdoor zijn de gesprekken een concrete aanzet voor een praktische uitvoering, met als doel een verbetering van de inzichten, reflectie en interactie in de organisatie.

Iedere medewerker zal aan het eind van deze bijeenkomst concreet weten wie wat gaat aanpakken (werkwijze, communicatie, samenwerking) en op welke wijze de effecten gemeten zullen worden.

Informatie of aanvraag: Medewerkerstevredenheidsonderzoek