• darkblurbg
    Bedrijfskunde/management voor apothekers!

Brochure

Speciaal voor apothekers en managers werkzaam in apotheken heeft de Apotheek Totaal Groep een zeer pragmatische bedrijfskunde/management cursus ontwikkeld. Doel is de deelnemers inzicht en vaardigheden te verstrekken om bedrijfskundig te kunnen anticiperen op een veranderende omgeving.

Kostenbesparing, omzetverhoging, kwaliteitsverbetering zijn de termen die als rode draad door de volledige cursus lopen. Om dit alles de bereiken hebben we acht thema’s die de apotheker zullen ondersteunen om de viability (aanpassingsvermogen in een veranderende omgeving) te versterken. Deze acht thema’s zullen acht afzonderlijke dagen worden behandeld.

Dagindeling

Dag 1: Introductie in de bedrijfskunde & systeemtheorie.

Deze dag staat, na een kennismakingsronde, in het teken van de organisatie als bestuurbaar systeem. Hiermee wordt bedoelt dat een apotheek te besturen is als professionele organisatie, ondanks het unieke product. Vanuit de systeem theorie leren de deelnemers de ontwerpprincipes van een professionele organisatie. O.a. het eerste principe dat iedere medewerker moet begrijpen dat ze onderdeel zijn van ene groter geheel en wat dat geheel precies is.

Ook leren de deelnemers terugkerende verstoringen te herkennen en door middel van het dempen van het probleem en/of versterken van de medewerkers het terugkerende probleem te minimaliseren.

Iedere cursusdag begint met een terugblik op de vorige onderwerpen en bespreking resultaten vertaalslag naar de praktijk.

Dag 2: Strategie / beleid / visie / doelstellingen

Vanuit een kwaliteitszorgsysteem dient een apotheek in ieder geval een visie te hebben geformuleerd. Ondanks het feit dat deze formeel is vastgelegd, wordt de visie niet gebruikt als middel om de organisatie richting te geven. Daarnaast leren de deelnemers om een strategie te kiezen die mede de richting bepaalt en keuzes verantwoord. Dit alles vertalen naar concrete, meetbare en vooral bestuurbare doelstellingen is de laatste stap in dit geheel.

Dag 3: Modern personeelsbeleid waaronder sociaal kapitaal / kennis delen, behouden en creëren.

Het HRM gedeelte van de apotheek bestaat vaak nog uit traditionele, jaren 80 achtige procedures. T en F gesprekken, werkoverleg (eenrichtingsverkeer) en soms POP gesprekken. Deze worden vaak als verplicht onderdeel gezien en worden niet ingezet om medewerkers te ontwikkelen in sociaal kapitaal. De deelnemers leren hier dat het onderscheidende vermogen van de apotheek niet alleen in het product of dienst is gelegen, maar vooral in de kracht van de medewerkers. Maar hoe zorg je nu ervoor dat medewerkers hun eigen belang minder groot maken en het belang van de organisatie wel vergroten?

Ook is er aandacht over kennis binnen de apotheek. Op welke wijze wordt kennis gedeeld? Wat zijn de mogelijkheden als kennis wordt behouden en zelfs nieuwe kennis wordt vergroot?

Dag 4: Managementaccounting / financieel-economisch management: cijfers en stuurgetallen

Als eerste onderdeel van deze dag leren de deelnemers de kracht en mogelijkheden om de organisatie aan te sturen op basis van ken en stuurgetallen. Waar haal je ze vandaan en hoe gebruik je ze?

Ook voor de dagelijkse aansturing zijn de getallen een bron van informatie en mogelijkheden (voorbeeld: aantal regels per assistente: hoe bepaal ik die/hoe bereken ik centralfilling mee in deze getallen/hoe gebruik ik de informatie van vandaag in de planning van morgen?)

Dag 5: Marketing.

De effecten van goede farmacie zijn nog steeds voor het grote publiek onbekend. Hoe kunt u als lokale apotheker ervoor zorgen dat uw vakgebied beter bekend wordt? Hoe zorgt u ervoor dat, toekomstige concurrenten het moeilijk gaan krijgen om marktaandeel van u te veroveren?

Maar ook op de gebieden van zelfzorg en huidverzorging kunnen speciale marketingtools grote effecten bereiken.

Tevens leren de deelnemers de kracht van social media en een goede website (o.a. het schrijven van blogs voor speciale doelgroepen)

Dag 6: Het veranderen van uw organisatie: leiderschap / sturing geven.

Het effectueren van alle bovenstaande onderwerpen valt en staat bij de kwaliteiten van de leidinggevende. Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt in managementtaken (planning, controle e.d.) en leiderschap (richting geven, motivatie e.d.).

Iedere deelnemer krijgt handvatten over modern leiderschap; de balans vinden tussen vertrouwen en controle. Hoe vergroot ik het regelvermogen van al mijn medewerkers zodat het werk uitdagend wordt i.p.v. slopend?

Deelnemers leren het verandermodel toe te passen waarbij de bedrijfskundige aspecten en de psychologische aspecten elkaar raken. Men leert hoe na een diagnose men het team kan betrekken en vervolgens een ontwerp kan worden ontwikkeld dat door iedereen wordt geaccepteerd.

Dag 7: Nieuwe kansen en mogelijkheden invullen.

Op deze dag wordt de apotheek van de toekomst gestalte gegeven: Goed rendement en deskundige zorg. Alle mogelijke kansen worden uitgewerkt en vertaald in concrete actieplannen. De technieken van de eerste zes dagen worden ingezet om concrete toepassingen om de kansen te benutten die er momenteel in de eigen omgeving zijn.

Dag 8: Resultaten in de eigen apotheek.

De kennis gebruiken voor het heden en de toekomst: Concreet plan van aanpak voor de komende drie jaar. Iedere apotheek presenteert uitgebreid aan de denkbeeldige Raad van bestuur (de trainers en collega deelnemers) een professioneel businessplan voor de komende drie jaar.

In dit businessplan staan helder en duidelijk omschreven hoe de apotheek de komende drie jaar zich zal ontwikkelen tot een toonaangevende, rendabele apotheek.).

Trainer:

Peter Felen heeft o.a. bedrijfskunde en psychologie gestudeerd. Daarnaast is hij uit

Startdatum:

Startdatum 24 april 2018 (alle overige dagen worden met de deelnemers afgestemd)

Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 15

NB:

Indien de locatie een bezwaar is dan is het mogelijk om deze opleiding in uw regio te verzorgen. Indien u minimaal 8 deelnemers kunt organiseren, dan wordt de training in de door u gewenste regio verzorgd. Indien u ook nog eens een eigen locatie heeft dan is er een aantrekkelijke korting mogelijk!

Voor wie bestemd?

De cursus is bedoeld voor: Apothekers (openbaar, ziekenhuis, poliklinisch), leidinggevenden in openbaar en ziekenhuisapotheken, HBO-ers

Kosten

Kosten voor de volledige opleiding: € 2750,- excl. BTW

Indien u zich met twee collega’s of meer inschrijft geldt een korting van 10%

Locatie:

Locatie: Utrecht  (tenzij in overleg met de deelnemers een alternatieve locatie wordt afgesproken).

Accreditatie

Accreditatie: 48 punten

48 punten (40% communicatie, 40% samenwerking, 20% kennis en wetenschap)