Bedrijfskunde / management voor apothekers (40 punten)

Speciaal voor apothekers en managers werkzaam in apotheken heeft de Apotheek Totaal Groep een aantrekkelijke en zeer praktische bedrijfskunde/managementcursus ontwikkeld. Door deze cursus krijgen apothekers het noodzakelijke inzicht en de vaardigheden om daadkrachtig te kunnen anticiperen op een veranderende omgeving. Een must in deze dynamische branche! Kostenbesparing, omzetverhoging en kwaliteitsverbetering zijn de termen die als een rode draad door de cursus lopen. Om al deze doelen te behalen, moet de zogenaamde viability (het aanpassingsvermogen in een veranderende omgeving) van de apotheker versterkt worden. Hierbij zijn acht verschillende thema’s van belang, die gedurende acht afzonderlijke dagen worden behandeld.

 • Trainer

  Peter Felen heeft o.a. bedrijfskunde en psychologie gestudeerd en heeft meer dan 25 jaar ervaring in het verzorgen van trainingen in apotheken. Hij heeft o.a. de boeken De apothekersassistente en Bedrijfskunde in de apotheek geschreven. Hij is gastdocent aan de universiteit te Groningen en geeft o.a. speciale trainingen voor apothekers en teamleiders. Peter begeleidt apothekers overal; niet alleen in Nederland, maar ook in China, Mongolië en Duitsland.

 • Startdatum

  Startdatum  is  2 oktober 2024 (alle overige dagen worden met de deelnemers afgestemd) Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 15 NB: Indien de locatie een bezwaar is, dan is het mogelijk om deze opleiding in uw regio te verzorgen. Indien u minimaal 8 deelnemers kunt verzamelen, dan wordt de training in de door u gewenste regio verzorgd. Als u ook nog eens een eigen locatie heeft, is er een aantrekkelijke korting mogelijk!

 • Voor wie bestemd?

  De cursus is bedoeld voor: Apothekers (openbaar, ziekenhuis, poliklinisch), leidinggevenden in openbaar en ziekenhuisapotheken, HBO-ers

 • Kosten

  Kosten voor de volledige opleiding: € 2750,- excl. BTW Indien u zich met twee collega’s of meer inschrijft geldt een korting van 10%

 • Locatie

  Utrecht (tenzij in overleg met de deelnemers een alternatieve locatie wordt afgesproken).

 • Accreditatie

  Accreditatie wordt aangevraagd voor: 40 punten (CanMeds competenties: 40% communicatie, 40% organisatie, 20% samenwerking)

 • Dagindeling

Dag 1

Introductie in de bedrijfskunde & systeemtheorie. Deze dag staat, na een kennismakingsronde, in het teken van de organisatie als bestuurbaar systeem. Hiermee wordt bedoeld dat een apotheek te besturen is als een professionele organisatie, ondanks het unieke product. Vanuit de systeemtheorie leren de deelnemers de ontwerpprincipes van een professionele organisatie. Zoals het principe dat iedere medewerker moet begrijpen dat hij onderdeel is van een groter geheel en moet snappen wat dat geheel precies is. Ook leren de deelnemers terugkerende verstoringen te herkennen en door middel van het neutraliseren van het probleem en/of versterken van de medewerkers het terugkerende probleem te minimaliseren. Iedere cursusdag begint met een terugblik op de vorige onderwerpen en een bespreking van de resultaten van de vertaalslag naar de praktijk.

Dag 2

Strategie / beleid / visie / doelstellingen Vanuit een kwaliteitszorgsysteem dient een apotheek in ieder geval een visie te hebben geformuleerd. Tegelijkertijd wordt deze niet gebruikt als middel om de organisatie richting te geven, ook al is de visie formeel vastgelegd Daarnaast leren de deelnemers om een strategie te kiezen die mede de richting bepaalt en keuzes verantwoordt. De laatste stap is om dit alles te vertalen naar concrete, meetbare en vooral bestuurbare doelstellingen.

Dag 3

Modern personeelsbeleid waaronder sociaal kapitaal / kennis delen, behouden en creëren. Het HRM-gedeelte van de apotheek bestaat vaak nog uit traditionele, jaren 80-achtige procedures: T- en F-gesprekken, werkoverleg (eenrichtingsverkeer) en soms POP-gesprekken. Deze worden vaak als verplicht onderdeel gezien en worden niet ingezet om medewerkers te ontwikkelen in sociaal kapitaal. De deelnemers leren hier dat het onderscheidende vermogen van de apotheek niet alleen in het product of dienst is gelegen, maar vooral in de kracht van de medewerkers. Maar hoe zorg je er nu voor dat medewerkers hun eigen belang minder groot maken en het belang van de organisatie vergroten? Ook is er aandacht voor kennis binnen de apotheek. Op welke wijze wordt kennis gedeeld? Wat zijn de mogelijkheden als kennis wordt behouden en als deze wordt uitgebreid?

Dag 4

Managementaccounting / financieel-economisch management: cijfers en stuurgetallen Als eerste onderdeel van deze dag leren de deelnemers over de kracht en mogelijkheden om de organisatie aan te sturen op basis van ken- en stuurgetallen. Waar haal je deze vandaan en hoe gebruik je ze? Ook voor de dagelijkse aansturing zijn deze getallen een bron van informatie en mogelijkheden. Bijvoorbeeld met betrekking tot het aantal regels per assistente. Ze kunnen helpen bij vragen als: ‘Hoe bepaal ik die regels?’, ‘Hoe bereken ik centralfilling mee in deze getallen?’ en ‘Hoe gebruik ik de informatie van vandaag in de planning van morgen?’


Dag 5

Marketing. De effecten van goede farmacie zijn voor het grote publiek nog steeds onbekend. Hoe kunt u er als lokale apotheker voor zorgen dat uw vakgebied beter begrepen wordt? Hoe zorgt u ervoor dat toekomstige concurrenten het moeilijk gaan krijgen om marktaandeel van u te veroveren? Maar ook op de gebieden van zelfzorg en huidverzorging kunnen speciale marketingtools grote effecten bereiken. Tevens leren de deelnemers over de kracht van social media en een goede website (o.a. het schrijven van blogs voor speciale doelgroepen).

Dag 6

Het veranderen van uw organisatie: leiderschap / sturing geven. Het kunnen uitvoeren van alle bovenstaande onderwerpen valt en staat bij de kwaliteiten van de leidinggevende. Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt in managementtaken (planning, controle e.d.) en leiderschap (richting geven, motivatie e.d.). Iedere deelnemer krijgt handvatten over modern leiderschap aangereikt, zoals de beste manier om de balans te vinden tussen vertrouwen en controle, en het regelvermogen te vergroten van alle medewerkers zodat het werk uitdagend wordt in plaats van slopend. Deelnemers leren het verandermodel toe te passen, waarbij de bedrijfskundige en psychologische aspecten elkaar raken. Men leert hoe men na een diagnose het team er het beste bij kan betrekken en vervolgens een ontwerp kan worden ontwikkeld dat door iedereen wordt geaccepteerd.

Dag 7

Nieuwe kansen en mogelijkheden invullen. Op deze dag leggen we uit waar de apotheek van de toekomst aan moet voldoen: goed rendement en deskundige zorg. Alle mogelijke kansen worden uitgewerkt en vertaald in concrete actieplannen. De technieken van de eerste zes dagen worden ingezet om de kansen te benutten die er momenteel in de eigen omgeving zijn.

Dag 8

Resultaten in de eigen apotheek. Op de laatste dag stellen we een concreet plan van aanpak samen voor de komende drie jaar, om zo alle vergaarde kennis te kunnen gebruiken: nu én in de toekomst! Iedere apotheek presenteert uitgebreid aan de denkbeeldige raad van bestuur (de trainers en collega-deelnemers) een professioneel businessplan voor de komende drie jaar. In dit businessplan staat helder en duidelijk omschreven hoe de apotheek zich de komende drie jaar zal ontwikkelen tot een toonaangevende, rendabele apotheek.

Inschrijfformulier