Bedrijfskunde / management voor HBOers en teamleiders in de farmacie

Vele teamleiders of HBO’ers werken nog steeds als assistent(e) met daarnaast wat extra taken in de apotheek. Dat is een onderwaardering van kennis en mogelijkheden. Als de teamleider of HBO’er op zijn/haar juiste kwaliteiten wordt ingezet heeft dat resultaten voor het rendement, de samenwerking, sfeer en kwaliteit van de apotheek. Deze opleiding is speciaal bedoeld voor farmaceutische consulenten, teamleiders en managers in de apotheek. In deze 6-daagse opleiding staat de eigen praktijk centraal. Er wordt gekeken naar de manier waarop men zich nu manifesteert als professionele deskundige en naar de mogelijkheden voor verbetering. Vanuit praktijksituaties wordt gekeken hoe er, in samenwerking met de apotheker, een hogere mate van professionaliteit kan worden bereikt.

 • Trainer

  Peter Felen heeft o.a. bedrijfskunde en psychologie gestudeerd en heeft meer dan 25 jaar ervaring in het verzorgen van trainingen in apotheken. Hij heeft o.a. de boeken De apothekersassistente en Bedrijfskunde in de apotheek geschreven. Hij is gastdocent aan de universiteit te Groningen en geeft o.a. speciale trainingen voor apothekers en teamleiders. Peter begeleidt apothekers overal; niet alleen in Nederland, maar ook in China, Mongolië en Duitsland.

 • Startdatum

  Startdatum:  3 oktober 2024: (alle overige dagen worden met de deelnemers afgestemd) Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 15 NB: Indien de locatie een bezwaar is, dan is het mogelijk om deze opleiding in uw regio te verzorgen. Indien u minimaal 8 deelnemers kunt verzamelen, dan wordt de training in de door u gewenste regio verzorgd. Als u ook nog eens een eigen locatie heeft, is er een aantrekkelijke korting mogelijk!

 • Voor wie bestemd?

  De cursus is bedoeld voor: Teamleiders en HBO-ers werkzaam in openbare of poliklinische apotheek.

 • Accreditatie

  Wordt aangevraagd voor 45 punten

 • Kosten

  Kosten voor de volledige opleiding: € 1599,- excl. BTW

  Indien u zich met twee collega’s of meer inschrijft geldt een korting van 10%

 • Locatie

  Utrecht (tenzij in overleg met de deelnemers een alternatieve locatie wordt afgesproken).

 • Programma

Dag 1

Op de eerste dag worden de drie designprincipes besproken. U krijgt een uitleg over de drie principes die een organisatie bestuurbaar maken:

 • Het grote geheel overzien
 • Medewerkers de mogelijkheid geven om daar waar nodig bij te sturen
 • Ingrijpen als doelstellingen in gevaar komen

Unieke en terugkerende storingen U leert het verschil tussen unieke en terugkerende verstoringen: Reageert het team op terugkerende verstoringen alsof het een unieke verstoring is? Hoe kunt u een probleem dempen of een medewerker versterken om er beter mee om te gaan? In de middag maken we een begin met het onderwerp ‘coachen van een team’. Dit thema wordt iedere dag vanuit een andere invalshoek bekeken.

Dag 2

We beginnen met het doornemen van de praktijk van een van de deelnemers; welke specifieke uitdagingen liggen hier? Presentaties van ieders misse/visie/doelstellingen en strategie. Hoe worden deze nu toegepast en wat is de rol van de deelnemer hierbij? Uitgebreide uitleg over strategie: hoe wil de apotheek zich profileren? Hoe wordt er omgegaan met stakeholders? Hoe wordt de apotheek geprofileerd in de eigen omgeving/wijk? Welke keuzes worden hier gemaakt en hoe betrek je het team hierbij? Coachen deel 2

Dag 3

We gaan verder met het doornemen van de praktijk van een van de deelnemers. Inleiding over personeelsbeleid. Hoe zorg je ervoor dat het personeel als sociaal kapitaal wordt gezien? Uitleg over sociaal kapitaal. De meest gebruikte term binnen personeelsbeleid is HRM. Maar in de huidige tijd is het belangrijk dat de assistenten meer als sociaal kapitaal gezien worden. Hierdoor worden ze meer de ambassadeurs van de apotheek. Kennis in uw apotheek. Wat is het verschil tussen kennis toepassen, kennis behouden, kennis delen en kennis creëren? Coachen deel 3

Dag 4

Ook op deze dag kijken we naar de uitdagingen in de praktijk van een van de deelnemers. Theorie over verandermanagement Leer de essenties van het succesvolle veranderproces. De volgorde van de stappen is hierbij essentieel. Hoe zorg je ervoor dat de betrokkenen het veranderproces zien als een geheel waarvan ze zelf onderdeel uitmaken? Coachen deel 4

Dag 5

Op dag 5 kijken we naar de kansen en mogelijkheden op het gebied van marketing: Wat is het verschil tussen de ‘red ocean’ en de ‘blue ocean’ (nieuwe markten ontdekken)? Hoe maak je een plan van aanpak aan de hand van het business model van Osterwalder? Hoe kun je de awareness van de apotheek vergroten? Omgaan met stakeholders: Hoe kun je ervoor zorgen dat je stakeholders niet alleen tevreden zijn maar dat ze ook een bijdrage kunnen leveren aan nieuwe ideeën? Commerciële kansen voor de apotheek: waar kan de apotheek nog maximaal voordeel uit halen? Coachen deel 5

Dag 6

De laatste dag bestaat het programma uit presentaties van de deelnemers, inclusief alle successen, belemmeringen en het plan van aanpak voor het komende anderhalf jaar. We eindigen de cursus met een leuke afsluiting….

Inschrijfformulier