• darkblurbg
    Teamleiders in de farmacie

Brochure

Vele teamleiders of HBO-ers werken nog steeds als assistente met daarnaast wat extra taken in de apotheek. Dat is een onderwaardering van kennis en mogelijkheden. Als de teamleider of HBO-er op haar juiste kwaliteiten wordt ingezet heeft dat resultaten in het rendement, samenwerking, sfeer en kwaliteit van de apotheek.

Deze opleiding is speciaal bestemd voor farmaceutische consulenten, teamleiders en managers in de apotheek. In deze 6 daagse opleiding staat de eigen praktijk centraal. Er wordt gekeken naar hoe men zich nu manifesteert als professionele deskundige en waar nog mogelijkheden liggen voor verbetering. Vanuit praktijk situaties wordt gekeken hoe er in samenwerking met de apotheker, een hoge mate van professionaliteit kan worden bereikt.

Startdatum:

Startdatum 13 september 2018: (alle overige dagen worden met de deelnemers afgestemd.

Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 15

NB:

Indien de locatie een bezwaar is dan is het mogelijk om deze opleiding in uw regio te verzorgen. Indien u minimaal 8 deelnemers kunt organiseren, dan wordt de training in de door u gewenste regio verzorgd. Indien u ook nog eens een eigen locatie heeft dan is er een aantrekkelijke korting mogelijk!

Voor wie bestemd?

De cursus is bedoeld voor: Teamleiders en HBO-ers werkzaam in openbare of poliklinische apotheek.

Programma

Dag 1      (trainer drs. P.Felen)

Op de eerste dag worden de drie designprincipes besproken: Een uitleg over de drie principes die ervoor zorgdragen dat een organisatie bestuurbaar is:

  1. Het grote geheel overzien
  2. Medewerkers de mogelijkheid geven om daar waar nodig bij te sturen
  3. Ingrijpen als doelstellingen in gevaar komen

Unieke en terugkerende storingen

Verschil tussen unieke en terugkerende verstoringen: Reageert het team op terugkerende verstoringen alsof het een unieke verstoring is?

De techniek van het dempen van een probleem of het versterken er beter mee om te gaan.

In de middag maken we een begin met het onderwerp coachen van een team, dit thema wordt iedere dag vanuit een andere invalshoek bekeken.

Dag 2      (trainer drs. P.Felen)

We beginnen met het doornemen van de praktijk van een van de deelnemers, welke specifieke uitdagingen liggen hier?

Presentaties van ieders misse/visie/doelstellingen en strategie. Hoe worden deze nu toegepast en wat is de rol van de deelnemer hierbij?

Uitgebreide uitleg over strategie: hoe wil de apotheek zich profileren? Hoe wordt omgegaan met stakeholders? Hoe wordt de apotheek geprofileerd in de eigen omgeving/wijk? Welke keuzes worden hier gemaakt en hoe betrek je het team hierbij?

Coachen deel 2

Dag 3      (trainer drs. P.Felen)

We beginnen met het doornemen van de praktijk van een van de deelnemers, welke specifieke uitdagingen liggen hier?

Inleiding over personeelsbeleid

Hoe zorg je ervoor dat het personeel als sociaal kapitaal wordt gezien?

Uitleg over sociaal kapitaal

De meest gebruikte term binnen personeelsbeleid is HRM. Maar in de huidige tijd is het belangrijk dat de assistenten meer als sociaal kapitaal gezien worden. Hierdoor worden ze meer de ambassadeurs van de apotheek.

Kennis in uw apotheek

Verschil tussen kennis toepassen, kennis behouden, kennis delen en kennis creëren.

Coachen deel 3

Dag 4      (trainer drs. P.Felen)

We beginnen met het doornemen van de praktijk van een van de deelnemers, welke specifieke uitdagingen liggen hier?

Theorie over verandermanagement. Leer de essenties van het succesvolle veranderproces: De volgorde van iedere stap is essentieel. Hoe zorg je ervoor dat de betrokkenen het veranderproces zien als een essentie waarbij ze zelf onderdeel zijn van het geheel?

Coachen deel 4

Dag 5      (trainer drs. P.Felen)

We beginnen met het doornemen van de praktijk van een van de deelnemers, welke specifieke uitdagingen liggen hier?

Marketing

Het verschil tussen de red-ocean en de blue ocean (nieuwe markten ontdekken)

Plan van aanpak maken a.d.h.v. business model van Osterwalder

Hoe kan je de awareness van de apotheek vergroten?

Omgaan met stakeholders: Hoe kan je ervoor zorgen dat al je stakeholders niet alleen tevreden zijn, maar dat ze ook een bijdrage kunnen leveren voor nieuwe ideeën?

Commerciële kansen voor de apotheek: waar kan de apotheek nog maximaal voordeel uit halen?

Coachen deel 5

Dag 6      (trainer drs. P.Felen)

We beginnen met het doornemen van de praktijk van een van de deelnemers, welke specifieke uitdagingen liggen hier?

Presentaties deelnemers (inclusief alle successen, belemmeringen en plan van aanpak voor het komende anderhalf jaar)

Leuke afsluiting…. 

Kosten

Kosten voor de volledige opleiding: € 1599,- excl. BTW

Indien u zich met twee collega’s of meer inschrijft geldt een korting van 10%

Locatie:

Locatie: Utrecht  (tenzij in overleg met de deelnemers een alternatieve locatie wordt afgesproken).

Accreditatie

45 punten