Boek: Van apothekersassistent naar farmaceutisch adviseur

Meer dan ooit staan de werkzaamheden van de apothekersassistent onder druk. Tekort aan personeel, tekort aan medicijnen met de daarmee gepaarde lastige discussies en bedreiging van andere aanbieders; het maakt het werk niet eenvoudiger. Maar door continu reactief te reageren is er een grote kans dat het vak apothekersassistente steeds verder uitgehold wordt naar vooral een distributiefunctie.
Ook het werkplezier is daardoor een stuk minder geworden.

Internationaal wordt de Nederlandse apotheek als één van de beste ter wereld beschouwd maar nationaal is er amper erkenning en is men zich vaak niet bewust welke kwaliteit er geleverd wordt.

Het is tijd om proactief de regie te nemen. De apothekersassistent transformeert naar een farmaceutisch adviseur waarbij de toegevoegde waarde én voor de patiënt én voor de stakeholders zichtbaar wordt. De apotheek heeft een unieke rol met een hoge waarde voor de kwaliteit van het leven van de patiënt, het is tijd dat deze meer bekend wordt.

In het nieuwe boek van Peter Felen “Van apothekersassistent naar farmaceutisch adviseur”, wordt op zeer inspirerende wijze beschreven hoe dit kan worden gerealiseerd.

In 15 zeer leesbare hoofdstukken worden de ultieme vaardigheden beschreven die ervoor kunnen zorgen dat de huidige apothekersassistent langzaam maar zeker veranderd in een professionele farmaceutische adviseur die het aanzien van de apotheek nog meer zal verbeteren.

Hoofdstukken

 • Inleiding
 • Het hoe en waarom van een farmaceutisch adviseur
 • Klantgerichtheid
 • Motivational interviewing
 • Eerste uitgiften
 • Tweede uitgiften
 • Herhaalmedicatie
 • Zelfzorg
 • Lastige situaties aan de balie
 • Pharmaceutical care
 • Meten resultaten
 • Communiceren resultaten
 • Onderlinge communicatie en samenwerking
 • De farmaceutisch adviseur in de praktijk
 • Tot slot

Bestelformulier boek: Van apothekersassistent naar farmaceutisch adviseur