Achtdaagse verdieping in management:  Vervolg achtdaagse bedrijfskunde

Bij de achtdaagse opleiding bedrijfskunde wordt veel kennis aangeboden. De deelnemers hebben uiteraard de vrijheid om te bepalen of en welke kennis ze wensen te vertalen in de praktijk. Het gevolg is dat er weliswaar een resultaat gehaald wordt, maar niet altijd een rigoureuze wijziging in denken, handelen en resultaten.

De vervolgopleiding gaat verder waar de achtdaagse opleiding bedrijfskunde is gebleven: dieper en persoonlijker. We gaan dieper in op drie niveaus: persoonlijk, team en organisatie (effectief, efficiënt en rendabel).


Fase 1: Persoonlijke ontwikkeling

Als eerste fase gaan we ervoor zorgen dat er een echte leider ontstaat die in staat is om zichzelf en zijn organisatie te leiden op een zeer professionele wijze.

Hiervoor is o.a. nodig dat er een duidelijke analyse ontwikkeld wordt over de huidige vaardigheden en de mogelijke hiaten die er zijn.

“Ik wil wel, maar ik heb er geen tijd voor: voltooid verleden tijd!”

In twee bijeenkomsten wordt een overzicht gegeven van de eisen die er zijn om professioneel leiding te kunnen geven;

 1. Timemanagement
 2. Organisatie-overzicht
 3. Management-accounting
 4. Leiderschap

Deze punten worden per onderdeel geanalyseerd of de deelnemers in staat zijn dit professioneel uit te voeren. Daar waar hiaten worden geconstateerd wordt een “behandelplan” ontwikkeld: d.m.v. individuele coaching en intervisie van de deelnemers komt een ieder op het gewenste niveau.


FASE 2:  TEAMONTWIKKELING

Als tweede fase is het team aan de beurt: We stellen allereerst vast wat het gewenste niveau dient te zijn:

 • Zelfstandig
 • Kritisch
 • Elkaar kunnen coachen
 • Eerlijk
 • Gemotiveerd
 • Ondernemend
 • Resultaten meten en analyserend
 • Omgaan met stakeholders

“Assistenten die klagen: voltooid verleden tijd!”

Het team is in staat om dagelijks allerlei metingen uit te voeren die twee essentiële functies hebben;

 1. De logistieke processen continue te monitoren en tijdig kunnen anticiperen op wisselingen
 2. De zorgprocessen meten en resultaten gebruiken om te verbeteren en te communiceren met voorschrijvers, zorgverzekeraars.

Ook deze punten worden per onderdeel geanalyseerd of de deelnemers in staat zijn dit professioneel uit te voeren. Daar waar hiaten worden geconstateerd wordt een “behandelplan” ontwikkeld: d.m.v. individuele coaching en intervisie van de deelnemers komt een ieder op het gewenste niveau.

FASE 3: ORGANISATIE ONTWIKKELING

Als laatste fase komt de professionalisering van de apotheek aan de orde, wat opzich al een logisch resultaat zal zijn van fase 1 en fase 2.

Er wordt gekeken naar optimalisatie van alle processen en bekeken wordt waar mogelijke winstmaximalisatie mogelijk is.

Download brochure


FASE 4: DE OMGEVING VAN DE APOTHEEK

Daarnaast wordt er bekeken hoe de kwaliteit van de apotheek op de juiste wijze d.m.v. o.a. marketingstrategieën bekend kan worden bij de stakeholders en zorgverzekeraar.

Dag 1 en dag 2:                Persoonlijke ontwikkeling

Dag 3 en dag 4:                Teamontwikkeling

Dag 5 en dag 6:                Organisatieontwikkeling

Dag 7 en dag 8:                Omgeving


ALGEMENE INFORMATIE

Accreditatie: Aangevraagd voor 48 punten

Startdatum: 20 februari 2024

Trainer: Peter Felen

Locatie: Utrecht *

Kosten: € 2.750,– ex BTW

*Uiteraard kan de cursus ook in een andere omgeving worden verzorgd indien er voldoende deelnemers zijn.

Deelnemers: Dit is een vervolg op de achtdaagse bedrijfskunde, dus diegene die deze cursus hebben volbracht zijn van harte welkom. Overige deelnemers dienen aan te tonen dat ze voldoende basiskennis hebben van bedrijfskunde in de apotheek.

Inschrijfformulier