Apothekersassistenten, hulpkrachten en bezorgers leveren een belangrijke bijdrage aan het succes van uw apotheekorganisatie. Wanneer medewerkers tevreden en (nog belangrijker) betrokken zijn, straalt dit direct af op uw organisatie. Een P.T.O. helpt de sterktes en zwaktes van uw apotheek in kaart te brengen en levert een bijdrage aan een succesvolle toekomst.

Maar tot op heden wordt deze tevredenheid enkel onderzocht door middel van een vragenformulier wat weer resulteert in een fraaie rapportage.

Het nadeel van deze methode is dat er niet kan worden doorgevraagd op bepaalde onderdelen waarom een medewerker een bepaald antwoord geeft. Hierdoor ontstaat het effect dat de rapportage een leuk gemiddelde geeft met een enkele aanbeveling. Daarnaast zit er meestal geruime tijd tussen het invullen van de vragenlijst en de schriftelijke terugkoppeling.

De Apotheek Totaal Groep heeft een compleet andere methode ontwikkeld die ervoor zorgt dat niet alleen er dieper wordt onderzocht wat de mogelijke verbeterpunten zijn, maar ook gekeken wordt naar de aanwezige kwaliteiten en kansen. De medewerkers kunnen in een professioneel interview hun bevindingen in vertrouwen bespreken en daarnaast kunnen ze ook vrij uit spreken over de mogelijke verbeterpunten die essentieel zijn om de apotheek beter te laten functioneren op basis van samenwerking, aansturing, onderlinge communicatie, kwaliteit aan de balie en rendement.

Ze voeren dit gesprek met ondergetekende, die als ex hoofd personeelszaken en ervaringsdeskundige (meer dan 4oo apotheken begeleid) weet op welke onderdelen hij moet doorvragen om te kijken waar de mogelijke pijnpunten maar ook kansen liggen.

Het tweede vernieuwende aspect is de terugkoppeling van alle interviews. Nog dezelfde avond* wordt er een terugkoppeling gepresenteerd inclusief aanbevelingen. Deze aanbevelingen worden vervolgens pragmatisch vertaald naar concrete afspraken. Of het nu gaat over betere communicatie, betere samenwerking of kwaliteit aan de balie: Er worden meteen afspraken gemaakt.

Uiteraard ontvangt u als afsluiting ook een fraai rapport met de scores, overzichten en afspraken.

Nieuwsgierig, interesse? Bel of mail voor meer informatie of een concrete afspraak.

  • Afhankelijk van de grote van het team, kunnen deze gesprekken uiteraard ook over meerdere dagen worden verspreid. Na het laatste gesprek volgt meteen de terugkoppeling. Daarnaast kan met afwezigen (bijv. door ziekte) een telefonisch interview worden geregeld.

Peter Felen