Een van de opmerkelijke ontwikkelingen in de laatste 10 jaar is dat er te weinig wetenschappelijk onderzoek vanuit de apotheek wordt verricht. Hierdoor worden apothekers continue in de verdediging geduwd en mag men iedere keer defensief reageren.

Laten we de herhaalmedicatie eens wat nauwkeuriger bekijken. Veel apotheken hebben de herhaalservice ingesteld vanuit een verbetering van de logistieke processen.

Er is in dit proces te weinig gekeken naar de mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren en deze resultaten goed bij te houden. Laten we eens kijken naar de mogelijkheden.

  1. Heeft u een overzicht van uw 50 “belangrijkste”klanten? Welke extra aandacht hebben deze van u als apotheker ontvangen? En alsu ze minimaal jaarlijks eenmaal spreekt, welke verbeteringen heeft u in dezegesprekken kunnen bewerkstelligen en wat waren de mogelijke financielebesparingen voor de zorgverzekeraar?
  2. Wordt bij alle afleveringen van herhaalreceptengoed gevraagd of er nog vragen zijn? En worden de resultaten hiervsnbijgehouden? U kunt hierbij drie niveaus onderscheiden:

A. Gewone vragen die geen gevolgen hebben voor de kwalitet van leven van de patiënt

B. Vragen/opmerkingen die leiden tot verbetering van levenvan de patient (bijv. Iemand met plastabletten die niet op reis durfdee tegaan)

C. Vragen/opmerkingen die minimaal een ziekenhuisopnamehebben voorkomen.

De resultaten van C kunt u omzetten in een helder getal:

  • Gemiddelde kosten een dag ziekenhuis: 4200
  • Gemiddeld aanatal in ziekenhuis na medicijnproblemen: 5
  • Aantal patienten op jaarbasis ziekenhuisopname voorkomen: 40