Innovatief zorgproject 1 – ApoToGo

Eén van de meest voorkomende klachten binnen de gemiddelde apotheek zijn de lange wachttijden. Daarnaast kampt apotheek Heinen met een tekort aan parkeerplaatsen gesitueerd dichtbij de apotheek. Daarom is het vanaf begin 2018 mogelijk gebruik te maken van de ApoToGo. Dit is een afhaalloket wat op dezelfde wijze werkt als de McDrive van de McDonalds. Het is geschikt voor alle patiënten die chronische medicijnen gebruiken.

De huidige situatie is dat mensen hun chronische medicijnen op moeten halen in de apotheek. Hierbij moeten zij vaak lang wachten en nemen dan ook ruimte in beslag in de apotheek. Dit gaat weer ten koste van de privacy. Door gebruik te maken van de ApoToGo kunnen mensen meteen worden geholpen vanuit hun auto, waardoor zij niet hoeven te parkeren en niet hoeven te wachten.

Op het moment dat de medicatie klaar is krijgen de mensen een mailtje. In dit mailtje zit een pincode. Als men bij de ApoToGo aankomt dient de pincode in te worden getoetst. Hierbij gaat er in de apotheek een belletje dat er iemand bij de ApoToGo is en om welke pincode het gaat. De assistent pakt het zakje overeenkomstig met de pincode en loopt naar het raam, waarbij de cliënt in de auto zit. Het zakje wordt overhandigd en de cliënt kan zo doorrijden. Dit bespaart tijd en geld voor zowel de patiënt als de apotheek.

Specifiek:

Een ApoToGo aan de zijkant van de apotheek voor chronische medicatiegebruikers. Doordat de cliënt niet meer naar binnen hoeft en de auto niet meer hoeft te parkeren scheelt het de cliënt tijd. Ook in de apotheek scheelt het ruimte en tijd, omdat cliënten niet onnodig lang in de rij staan voor hun herhaalmedicatie.

Meetbaar:

Na het implementeren van de ApoToGo kan zowel de gemiddelde wachttijd binnen de apotheek worden gemeten en vergelijken voor implementatie. Daarnaast kan de benodigde tijd vanaf het parkeren van de auto tot het terug zijn in de auto met de medicijnen worden vergeleken met de tijd nodig van begin tot eind van de ApoToGo. Ook kan het gemiddeld aantal wachtenden in de apotheek voor en na implementatie van de ApoToGo worden gemeten.

Acceptabel:

De ApoToGo speelt in op het de wensen van de cliënt en biedt daarnaast ook voordelen voor de apotheek. Bovendien schaadt het verder niet het milieu of andere omgevingsfactoren.

Realistisch:

Mits er voldoende geld voor vrij kan worden gemaakt zal het geen probleem zijn de ApoToGo te realiseren. Zoals bij elke verandering zal het wennen zijn, toch zijn wij van mening dat met name werkenden hier gebruik van zullen maken.

Tijdsgebonden:

Omdat het tijd en geld kost om de ApoToGo te realiseren, zal dit plan niet binnen dit kwartaal gerealiseerd kunnen worden. Wel zal het mogelijk zijn dit binnen een jaar te realiseren. In maart 2018 wordt gekeken naar de realisatie van dit project.

Inspirerend:

Wij willen graag tegemoetkomen in de wensen van de cliënt en de tevredenheid van de patiënt over de apotheek verhogen. Door middel van de ApoToGo hopen wij hieraan bij te kunnen dragen.


Innovatief zorgproject 2 – HeinenHealthApp

Specifiek:

Apotheek Heinen wil een apotheek app ontwikkelen welke alle voor de patiënt relevante informatie en diensten van apotheek integreert. Wij vinden dat patiënten meer inzicht moeten kunnen hebben in hun eigen gezondheid en welzijn. Ook kan met de app worden bewerkstelligd dat patiënten betrouwbare informatie krijgen, zonder dat ze hiervoor een zoektocht hoeven te beginnen. Verder wil Apotheek Heinen het stellen van zorgvragen zo laagdrempelig mogelijk maken.

De HeinenHealthApp geeft:

 • Patiënten inzicht in eigen zorgdossier. De patiënt kan zijn/haar eigen diagnoses en geneesmiddelen inkijken. Ook heeft de patiënt inzicht in de labwaarden, zoals bijvoorbeeld bloeddruk, cholesterol, glucose en nierfunctie. Op deze manier hopen we dat patiënten zich bewuster worden van hun gezondheid.
 • Patiënten toegang tot de meest actuele informatie. De patiënt kan extra informatie over medicijnen en klachten/ziektes opzoeken en bijsluiters raadplegen. Deze worden beschikbaar gesteld via Apotheek.nl. Op deze manier bieden we patiëntgerichte informatie, welke makkelijk te bereiken is.
 • Patiënten de mogelijkheid vragen te stellen. De patiënt kan via de HeinenHealthApp chatten met een assistente. Op deze manier hopen we het stellen van zorgvragen zo laagdrempelig mogelijk te houden. De assistente kan advies geven over geneesmiddelen, maar ook helpen bepalen of een bezoek aan de huisarts en/of apotheek nodig is. Eventueel kunnen geneesmiddelen alvast worden klaargezet of bezorgd.
 • Patiënten hun zorgdossier in eigen handen!

Meetbaar:

Bij elke geneesmiddelverstrekking kan een kaartje worden bijgevoerd welke de app promoot. Het gebruik van de app kan worden geëvalueerd aan de hand van het aantal downloads. Ook kan met de software van de app worden gekeken waar veel op wordt geklikt en van welke functies veel gebruik wordt gemaakt. Aan de gebruikers van de app kan toestemming worden gevraagd om een mail te sturen met daarin een vragenlijst over de app. Hierin kan worden gevraagd of de functies overeenkomen met de wensen van de patiënt. Verder kan in een dergelijke vragenlijst worden gevraagd naar input om de app te verbeteren.

Acceptabel:

Apotheek Heinen streeft naar patiëntgerichte zorg. Wij hebben het idee dat patiënten steeds meer inzicht en inspraak willen in eigen gezondheid. Het beschikbaar stellen van het persoonlijke zorgdossier aan de patiënt lijkt ons dan ook een logische stap.

Realiseerbaar:

De HeinenHealthApp is te realiseren door middel van ingewikkelde koppelingen tussen verschillende softwaresystemen. Voor deze koppeling zal een extern bedrijf worden ingehuurd welke is gespecialiseerd in het bouwen van apps op zorggebied. De app zal zodanig worden beveiligd dat patiënten alleen inzicht kunnen verkrijgen in eigen zorgdossier.

Tijdsgebonden:

Eind juli worden de eerste overleggen met de bouwers van de app ingepland. Onze wensen en eisen zullen dan meerdere keren door worden genomen, waardoor ze weten wat hen te wachten staat. Over een half jaar (januari 2018) zal de deadline zijn voor het opleveren van het eerste prototype van de app. Deze zal door een panel van kritische patiënten worden getest en geëvalueerd. Als alles loopt volgens plan, zal de app in februari 2018 de lucht in gaan. Op dat moment zal ook gestart worden met de promotie van de functies en services die de app biedt.


Innovatief zorgproject 3 – Apotheker als voorschrijver

Specifiek:

Nadat de diagnose van een patiënt is gesteld door een huisarts, wordt de keuze over het geneesmiddel overgelaten aan de apotheker. Elke apotheek beschikt over een ruimte waar een voorschrijvende-apotheker te werk gaat. De voorgeschreven geneesmiddelen worden gecontroleerd door de beherende apotheker zoals het nu ook hedendaags gebeurt. Met dit project wordt gedoeld om zoveel mogelijk fouten te beperken in het voorschrijven van geneesmiddelen. In de praktijk moet er bovendien vaak gebeld worden door het apotheekteam naar de huisarts/specialist om te overleggen over een voorschrift wat weer ten koste van de tijd gaat. Tevens ontbreekt er vaak veel informatie over de keuze voor een voorschrift door een huisarts, waardoor de apotheker onvoldoende inzicht krijgt hierover. Ook wordt de indicatie voor een geneesmiddel meestal niet vermeld door de huisarts in de praktijk. Alle informatie die ontbreekt bij de apotheek is een gevolg van een minder goede kwaliteit van zorg aan de patiënt.

Dit project brengt de volgende voordelen met zich mee:

 • Geen fouten in een voorschrift met betrekking tot dosering, interactie en contra-indicatie.
 • Uitvoering van medicatiebeoordelingen en medisch farmaceutische beslisregels verloopt efficiënter.
 • Tijdwinst voor de apotheek.
 • Complete informatieoverdracht tussen apotheek en huisartspraktijk.
 • Betere farmaceutische zorg voor de patiënt.
 • Minder conflicten onderling met betrekking tot preferentiebeleid en medische noodzaak voor een product.
 • De apotheker mag eindelijk zijn échte functie uitvoeren en niet slechts de controlefunctie.

Meetbaar:

Het doel is het verhogen van de kwaliteit van zorg en is meetbaar door onderzoeken uit te voeren in het kader van klanttevredenheid en het optreden van geneesmiddel-gerelateerde problemen. Naar aanleiding van de resultaten uit deze onderzoeken kan worden bepaald of dit project nuttig is geweest en het doel is behaald.

Acceptabel:

Voor alle zorgverleners staat de gezondheid van de patiënt centraal. Apothekers zijn gespecialiseerd in geneesmiddelen in tegenstelling tot huisartsen. Deze taak is dus eenvoudig over te nemen door apothekers. Elke apotheek beschikt dan over een ruimte waar een voorschrijvende-apotheker te werk gaat. Dankzij de automatisering van vele logistieke processen in de apotheek is het vaak mogelijk om te bezuinigen op farmaceutische medewerkers/apothekersassistenten en een extra apotheker in dienst te nemen.

Realiseerbaar:

Op lange termijn is de kwaliteit van de farmaceutische zorg te verbeteren met de inbreng van dit project. Met de samenwerking van alle apothekers in Nederland en de KNMP is dit project realiseerbaar. Tevens zal dit project enigszins de werkdruk van huisartsen en het apotheekteam verlichten.

Tijdsgebonden:

Met de steun van de KNMP is het mogelijk binnen drie maanden de functie over het voorschrijven van geneesmiddelen volledig overgedragen aan de apotheker. Het apotheekteam is ondertussen bezig met het regelen en inrichten van de kamer waar de voorschrijvende-apotheker te werk zal gaan. Tevens worden alvast afspraken gemaakt met de huisartsen met betrekking tot de informatieoverdracht en vastlegging van de informatie over de patiënten. Dit project wordt gestart vanaf eind juli 2017.


Innovatief zorgproject 4 – Het FARMA-busje

De bezorgservice wordt geautomatiseerd door middel van een FARMA-busje dat in staat is zonder een bestuurder te rijden. Dit busje beschikt over kluisjes met de te bezorgen producten.  Voordat het busje vertrekt vanuit de apotheek, worden de kluisjes gevuld met producten. Elk kluisje is voorzien van een barcode welke eenvoudig gescand kan worden tijdens het uitvullen. Zo is het product te traceren door de klant.  Naar aanleiding van de gescande producten weet het busje langs welke adressen er gereden moet worden. Nadat een product is gescand en in het busje is geladen, krijgt de klant een sms-/app-bericht dat het busje zo snel mogelijk zal vertrekken. In dit bericht staat een tijdblok vermeld waarin het busje bij de desbetreffende patiënt zal zijn.

Tevens beschikt het busje over een slim navigatiesysteem waardoor er zo efficiënt mogelijk wordt bezorgd met betrekking tot de tijd. Het navigatiesysteem houdt rekening met wegwerkzaamheden, drukte, reistijd etc. Het busje rijdt een keer in de ochtend (09:00-11:00), een keer in de middag (13:00-16:00) en een keer in de avond (18:00-20:00). Afhankelijk van de behoefte op die dag. Het FARMA-busje rijdt op elektriciteit en is zeer zuinig.

Wanneer het busje voor het huis van een klant staat gaat de pieper, die de klant van de apotheek heeft gekregen, af. De klant loopt dan naar het busje toe en typt de persoonsgegevens (geboortedatum + inlogcode) op het scherm. Indien er een eerste uitgifte of tweede uitgifte gesprek gevoerd moet worden, wordt dat digitaal door het FARMA-busje uitgevoerd. Wanneer de patiënt behoefte heeft om meer vragen te stellen bestaat er een mogelijkheid om via het scherm op het busje telefonisch contact op te nemen met de apotheek. Nadat de benodigde informatie is verstrekt en/of de eventuele betalingen zijn uitgevoerd, gaat het bijbehorende kluisje open. De patiënt pakt het pakje uit het kluisje en het busje zal dan weer vertrekken.

Indien een patiënt niet aanwezig is, wacht het FARMA-busje maximaal 6,5 minuten aan de deur.  Daarna rijdt het busje naar het volgende adres.

Indien de patiënt niet in staat is om tijdens de bezorgtijden thuis aanwezig te zijn of slecht ter been is en het pakje persé door de brievenbus wilt, is er de mogelijkheid dat het alsnog wordt bezorgd door een bezorger. De apotheek schakelt eventueel maximaal 1 volle dag (= 6 uur) of enkele halve dagen een bezorger in.

Specifiek:

Het doel van dit project is het besparen op kosten van bezorgers. Door middel van het FARMA-busje is het mogelijk om in plaats van 30 uur/week slechts 8 uur/week uit te betalen aan een bezorger.

Voor het vullen van de kluisjes van het FARMA-busje zal een farmaceutische medewerker die in de apotheek werkt kunnen worden ingeschakeld. Dit betekent dat er een extra uurtje voor de farmaceutische medewerker wordt uitbetaald. Dit is te compenseren met het uur dat de apothekersassistente normaal gesproken nodig heeft om de eerste uitgifte gesprekken uit te voeren aan het einde van de dag. Deze gesprekken zullen nu worden uitgevoerd door het FARMA-busje zelf. Als apotheker kom je dus op dit gebied ook voordeliger uit.

Het doel is om de kosten voor bezorging met minimaal 65% terug te dringen op jaarbasis.

Meetbaar:

Aan de hand van een jaarlijkse berekening over de kosten voor de bezorging is te achterhalen hoeveel er is bespaard en of het doel is behaald. In de onderstaande tabel is de geschatte jaarlijkse besparing op bezorgkosten berekend.

Voorbeeldberekening:

Huidige kosten bezorger: Kosten bezorger + FARMA-busje:
± €10 / uur * 6 = €60 / dag ± €10 / uur * 6 = €60 / dag
€60 * 5 = €300 / week €60 * 1 = €60 / week
€300 * 4 = €1200 / maand €60 * 4 = €240 / maand
€1200 * 12 = 14400 / jaar €240 * 12 = €2880 / jaar
  Besparing: ± €11520 / jaar

*de investering voor het FARMA-busje worden nog buiten beschouwing gelaten.

Acceptabel:

Apotheek Heinen streeft naar het vergroten van het welzijn in de Vogelaarswijk. Om dit te kunnen bereiken is het van belang om geld te investeren in verschillende zorgprojecten. Daarom is het relevant om op bepaalde kosten te bezuinigen. Met betrekking tot het apotheekteam is dit project ook acceptabel, omdat er niet veel wijzigingen in de apotheek komen. Uiteraard is het wel nodig om medewerkers te informeren over het gebruik van het Farma-busje en eventuele storingen.

Realiseerbaar:

Het is realiseerbaar om een FARMA-busje te laten ontwerpen en dat apotheek Heinen daar daadwerkelijk van profiteert. Voor het ontwerp wordt uiteraard een externe bedrijf ingeschakeld.  Afhankelijk van de ontwerpkosten is dit project te overwegen. Een besparing van 65% op bezorgkosten is met dit project haalbaar maar blijft uitdagend, omdat het voorheen nooit is uitgevoerd.

Tijdsgebonden:

Een afspraak met de ontwerpers wordt eind juli 2017 ingepland. Met de ontwerpers wordt afgesproken dat binnen drie maanden een digitaal ontwerp van het FARMA-busje wordt uitgebracht. Waarna het eerste FARMA-busje wordt ontworpen. De functies en de privacy in het systeem van het FARMA-busje zal worden getest door deskundigen die hierover gaan.


Innovatief zorgproject 5 – Robot Hein, apothekersassistent

Een robot is naar verwachting in de toekomst niet meer weg te denken in verschillende sectoren. Ook in de zorg zijn er steeds meer ideeën over het toepassen van een robot. Als voorbeeld verpleegkundig robot Zora, die gebruikt wordt als steun en toeverlaat voor senioren. Ook wordt Zora gebruikt om kinderen en jongeren te stimuleren om te bewegen en te oefenen. In de apotheek wordt al wel gewerkt met een robot om logistiek werk te vergemakkelijken. Echter, voor een robot die ook in contact komt met de patiënt is op dit moment nog geen plek in de apotheek.  In de apotheek zien wij potentie voor een apothekersassistent robot, genaamd Hein. Met robot Hein kan bespaard worden op mogelijk een FTE personeel aan de balie en kunnen patiënten met een optimaal gesprek geholpen worden. De taken van robot Hein zullen bijvoorbeeld de uitgifte van herhaalmedicatie zijn of via een touchscreenscherm een zelfzorg vraag afhandelen. Bij een zelfzorgvraag zullen onderdelen niet vergeten nagevraagd te worden, waardoor een optimaal advies bepaald kan worden. Bij een vraag of antwoord waar robot Hein niet uitkomt, kan altijd een apothekersassistent erbij gevraagd worden. Verder is in veel apotheken een blijvend probleem het hebben van lange wachttijden. Doordat robot Hein bijvoorbeeld herhaalmedicatie kan overhandigen aan patiënten, zijn veel patiënten weer snel uit de apotheek. Voor overige patiënten, die meer tijd nodig hebben, is een assistent beschikbaar.

Specifiek:

Met robot Hein kan bespaard worden op mogelijk een FTE personeel aan de balie en kunnen patiënten met een optimaal gesprek snel en volledig geholpen worden. We willen bereiken dat de personeelskosten omlaag gaan of andere taken uitgevoerd kunnen worden. Bovendien willen we bereiken dat patiënten snel geholpen worden en optimale therapie krijgen door bijvoorbeeld een volledig zelfzorg gesprek. Het verschil met een locker is dat bepaalde communicatie mogelijk is. Robot Hein zal als apothekersassistent gedurende openingstijden functioneren achter de balie in de apotheek.  Betrokken bij robot Hein zijn apothekersassistenten, die eventueel onopgeloste vragen van patiënten kunnen oplossen. Ook is de patiënt hierbij betrokken die robot Hein zullen gebruiken. Daarnaast zal er een farmaceutisch technisch bedrijf bij betrokken zijn die robot Hein zullen produceren, maar ook eventuele fouten kunnen oplossen. Ook zullen zij in samenwerking met de KNMP informatie voor robot Hein programmeren. Zoals eerder vermeld, een robot is in een toekomst gericht op digitalisering niet weg te denken in onder andere de zorgsector.

Meetbaar:

In het begin zal één robot Hein in de apotheek worden geplaatst. Om het effect van robot Hein te meten, zullen we de situatie met robot Hein vergelijken met de huidige situatie. Het effect op patiënten zal gemeten worden door middel van een klanttevredenheidsonderzoek over robot Hein. Bovendien zullen de doorlooptijden in de apotheek gemeten worden. Het effect op de logistieke situatie in de apotheek zal vergeleken worden of assistenten de mogelijkheid hebben gekregen om een andere taak te voldoen of dat mogelijk een assistent is ontslagen. Dit is terug te zien op het takenoverzicht en de hoeveelheid fte werkzaam in de apotheek. Ook zal worden bijgehouden hoeveel een assistent alsnog moet helpen met de uitgifte van herhaalmedicatie door drukte, mogelijk is er ruimte voor nog een robot Hein! Het doel is in eerste instantie bereikt als robot Hein in de apotheek zonder controle functioneert naar tevredenheid van patiënten en er gekort kan worden in personeel.

Acceptabel:

In de apotheek zijn de betrokkenen bereid zich te verbinden aan de doelstelling indien dit resulteert in optimale therapie voor de patiënt. Het uitgeven van herhaalmedicatie is niet de meest bijzondere taak, waardoor assistenten zich ook meer willen richten op de patiëntenzorg. Daardoor is de apotheek positief indien dit resulteert in bijvoorbeeld het opzetten van een project, doordat er ruimte voor is. Een innovatief idee implementeren kan voor extra energie zorgen binnen een team.

Realiseerbaar:

De implementatie van apothekersassistent robot Hein is zeker haalbaar door het ontstaan van steeds meer ontwikkelingen op het gebied van het gebruiken van een robot in de zorgsector. Hierdoor is een robot in een apotheek zeker niet ondenkbaar. Vooraf zal een selectie gevormd moeten worden in patiënten die alleen iets komen afhalen of patiënten met bijvoorbeeld een eerste uitgifte. Wanneer deze eerste selectie niet goed gaat, kan mogelijk robot Hein zijn werk niet optimaal uitvoeren. Hier is het belangrijk een goede introductie te geven bij binnenkomst in de apotheek door een apothekersassistent. Motivatie om robot Hein een succes te laten worden, is door een mogelijkheid tot het uitvoeren van andere taken en/of projecten. In de apotheek zal bovendien iemand moeten worden opgeleid om eerste technische problemen te verhelpen en daarbij te weten wanneer hulp in te roepen van het bedrijf.

Tijdsgebonden:

Voor de implementatie van de robot assistent zal het naar verwachting een halfjaar duren om Hein aan te passen op apotheek Heinen door het farmaceutisch technische bedrijf. Eenmaal in de apotheek is het bedoeling dat het een maand duurt om testen uit te voeren, voordat robot Hein in de praktijk gaat functioneren. Wanneer robot Hein in de praktijk actief wordt, wordt nog gedurende 3 maanden op bepaalde momenten robot Hein geëvalueerd. Met dit project wordt in maart 2018 mee gestart.

1.   Projecten

 1. Project duurzaamheid

Apotheek Goedbloed is van mening dat de beste zorg voor patiënten in de toekomst alleen maar kan plaatsvinden in een duurzame leefomgeving. De apotheek wil maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor een toekomst waarin mens, milieu en economie niet in gevaar komt.  Op de lange termijn kunnen besparingen op energie, water en afval geïnvesteerd worden in betere zorg, in een tijdperk waarin de zorgvraag toeneemt. Apotheek Goedbloed wil een bedrijfscultuur creëren waarin personeel gemotiveerd is om bij te dragen aan duurzame bedrijfsvoering en een voorbeeldfunctie zijn voor andere apotheken en zorginstellingen, aangezien de zorgsector achterblijft bij andere sectoren in duurzame oplossingen.

Specifiek
Apotheek Goedhart wil investeren in duurzame bedrijfsvoering door energie te besparen, duurzame energie op te wekken, duurzaam beleid te bevorderen en te innoveren. 

Energie besparen
Het apotheekpand zal voorzien zijn van dubbelglas, isolatie (dak, muur, vloer) en een groen dak. Voor energiebesparende verbouwingswerkzaamheden worden subsidies aangevraagd. Verder zal er uitsluitend gebruik worden gemaakt van LED- en spaarlampen. Het gebruik en vooral het verbruik van papier en plastic zal worden geminimaliseerd. Hiertoe zal digitalisering worden aangemoedigd. Om rekening te houden met de oudere patiëntpopulatie, zullen groepslessen voor digitale, farmaceutische zelfmanagement worden gegeven. Verder zal interne communicatie (agenda, werkafspraken) plaatsvinden via een online platform en faxen zal worden ontmoedigd. Patiënten zullen eenmalig een linnen tas van de apotheek ontvangen en worden gevraagd deze elke keer mee te brengen. Alleen het vereiste papierwerk, overeenkomstig met wet- en regelgeving, zal worden uitgeprint op ongebleekt en gerecycled papier. Patiënten zullen worden gestimuleerd hun medicatie lopend of met de fiets op te halen. De bezorger zal gebruik maken van een elektrische fiets dan wel een milieuvriendelijke auto. Ten slotte zal aandacht worden besteed aan afvalscheiding (papier, glas, plastic, chemisch, etc.)

Duurzame energie opwekken
In de wachtruimte zullen twee energiefietsen worden geplaatst waarin elektrische energie wordt gegenereerd uit mechanische energie. Voor de aanschrijvende assistentes zullen twee deskbikes worden geplaatst. Verder zal een aanvraag worden gedaan voor het plaatsen van zonnepanelen op een groen dak bij de bank. Hiervoor zal in een afzonderlijke business case een kosten-batenanalyse worden gedaan. Een uitgewerkte business case voor de aanschaf van zonnepanelen is te vinden in bijlage 4.

Duurzaam beleid bevorderen
De apotheek zal een landelijke werkgroep oprichten om bij de farmaceutische industrie te lobbyen voor milieuvriendelijkere productieprocessen en bedrijfsvoering en bij de overheid voor aanpassing wet- en regelgeving om duurzame initiatieven in de praktijk mogelijk te maken (bijv. papieren recepten (archiveren), printen bijsluiters). Verder willen we een energiecontract afsluiten met een groene leverancier, die gebruik maakt van lokale energiebronnen.