Omgaan met agressie

Iedere werknemer heeft er wel eens mee te maken: boze, ongeduldige of zelfs agressieve klanten. Het kan een discussie zijn over de prijs van de – duurder geworden – medicijnen, de eigen bijdrage, het tekort aan medicijnen of over andere zaken. Het is helaas een veel voorkomend onderdeel van het werk in de apotheek. In 2019 hebben zelfs een aantal apotheken een dag gestaakt, uit protest over de hoeveelheid agressie die ze ervaren. Het is een signaal dat de grens is bereikt. Agressie in het werk heeft een negatief effect op het werkplezier en voor de lange termijn kan het leiden tot een verhoging van het ziekteverzuim. In Nederland is er jaarlijks 2.3 miljard aan extra verzuimkosten door agressie (T.N.O. 2018).

Training

Om apothekersassistenten zeer pragmatisch hulp te bieden in het professioneel omgaan met de steeds mondiger geworden klant die soms ook boos, agressief of ontevreden reageert, heeft Apotheek Totaal Groep een uniek trainersduo geregeld. Zij zullen aan de hand van herkenbare voorbeelden zoveel mogelijk pragmatische tips te geven die daadwerkelijk werken!


Uw trainers

Deze training wordt verzorgd door twee experts op dit gebied:

  • Andre Weijers – voormalig politieman (o.a. rechercheur, trainer politie) die vanuit de praktijk zeer veel ervaring heeft opgebouwd met allerlei vormen van agressie. Hij heeft deze kennis omgezet in een training voor diverse beroepsgroepen die te maken hebben met alle vormen van agressie.
  • Peter Felen – psycholoog en bedrijfskundige en al meer dan dertig jaar ervaring in het geven van trainingen aan apothekers en teamleiders, schrijver van De Apothekersassistente en Bedrijfskunde in de apotheek. Hij is gastdocent aan de universiteit in Groningen.

Zij zullen diverse praktijkvoorbeelden laten zien, waardoor kan worden ingegaan op de meest voorkomende discussies en situaties aan de balie.

Doel

Tijdens de avond leren de deelnemers hoe ze persoonlijk beter kunnen omgaan met lastige situaties aan de balie. Zo zal er bijvoorbeeld inzicht gegeven worden over de zogenoemde mentale kracht; hoe kun je een situatie vooraf beter inschatten en hoe kun je achteraf zeer effectief evalueren? De deelnemers leren o.a. (gespreks)technieken om in bedreigende situaties grenzen aan te geven en de rust te blijven bewaren. Er is voldoende ruimte voor eigen casussen.


Investering

  • Deze training wordt in de avond gegeven en kost € 199 per deelnemer. Indien meerdere deelnemers uit een team meedoen, krijgt u 10% korting.
  • Minimum aantal deelnemers: 8 (maximum 25 deelnemers).

Data en locatie:

Nog geen datum bekend.

Omgaan met agressie