De rol van het management bij het voorkomen en omgaan van agressie in de apotheek

Agressie is een veel voorkomend thema in veel organisaties en zeker binnen de apotheekwereld. Of het nu komt door een tekort aan medicijnen of “gewoon” vervelende klanten aan de balie, het komt in iedere apotheek voor. Ook de sterk toenemende problemen van psychisch gestoord gedrag zorgen voor overlast.

In deze training is er specifiek aandacht voor de managementkant van het omgaan met agressie.

Waar moet een apotheek aan voldoen en wat kan er preventief worden gedaan. Zo zijn er 11 maatregelen die de apotheker dient te treffen om de werknemer te beschermen tegen agressie.

Daarnaast gaan we ook in op de effecten binnen het team als er agressie in de apotheek heeft plaatsgevonden.

En als extra onderdeel: mogelijke agressie binnen het team en hoe daarmee om te gaan. Er zijn binnen een team verschillende vormen van agressie mogelijk; dat kan gaan van bijzonder fel tot passief agressief (subtiele verwijten). We bespreken hoe u daarmee om kunt gaan.


Uw trainers

Deze training wordt verzorgd door twee experts op dit gebied:

  • Ed Nouwen – Eigenaar / directeur Kenniscentrum voor agressie. Achtergrond binnen Justitie / politie en diverse zorginstellingen
  • Peter Felen – directeur Apotheek totaalgroep en opgeleid als psycholoog. Werkt als trainer en adviseur om veranderingen binnen organisaties te ondersteunen

De training wordt gegeven in een samenwerking tussen het Kenniscentrum voor Agressie en de Apotheek totaal groep.

Voorbereiding

Vooraf ontvangt u enkele vragen zodat u goed voorbereid op de bijeenkomst zult verschijnen. Ook zullen eventuele specifieke vragen c.q. problemen in de vorm van zelf aangebrachte casuïstiek worden behandeld.

Kortom, alle onderdelen die u als leidinggevende dient te weten om professioneel om te gaan met agressie.


Investering

Deze training wordt in de avond gegeven en kost € 395,– excl. BTW per deelnemer.

De avondsessies starten om 18.30 uur. Zaal open om 18.00 uur. Bij binnenkomst staan een drankje en een broodje voor u klaar. We eindigen om 21.45 uur.

Data en locatie:

Maandag19 september 2022Amsterdam
Woensdag21 september 2022 Amersfoort
Dinsdag 27 september 2022 Den Bosch
Woensdag 28 september 2022 Leiden

Workshop bedrijfsmatige kijk op agressie