“Actualiseer uw businessplan in de huidige onzekere omgeving”

Masterclass: Hoe anticipeer ik op de disruptie in de pharma sector.

De wereld staat bol van de veranderingen om er maar enkele te noemen; vergrijzing, internationalisering, technologische ontwikkelingen waarbij digitalisering een belangrijke rol speelt, sociaal verantwoord ondernemen etc…

Dit leidt tot disruptie, ook in de pharma sector. Jonge nieuwe bedrijven kunnen door innovatie in een heel korte tijd een dominante positie in een markt innemen ten koste van bestaande marktpartijen. Disruptie betekent dus ontwrichting van de marktverhoudingen. Disruptie is bedreiging voor bestaande bedrijven, maar kan ook als kans of uitdaging worden gezien. Anticiperen door met een nieuw businessplan voor een verbeterd of nieuw businessmodel te kiezen kan deze disruptie het hoofd bieden.

Het schrijven van een inspirerend en goed werkend businessplan is geen eenvoudige opgave. Hoe zorgt u ervoor dat uw businessplan uw leidraad wordt voor een nog gezondere organisatie met verhoogd rendement, tevreden klanten en tevreden personeel? Laat u inspireren en motiveren om vanaf nu te werken vanuit een zeer concreet businessplan.

De eerste dag bestaat uit drie dagdelen (uiteraard inclusief lunch en diner). Na een maand is de terugkomdag om te bekijken wat het effect is in uw eigen praktijk en waar mogelijk nog het e.e.a. moet
worden bijgesteld.

Na het volgen van dit programma kan de deelnemer zijn praktijk bedrijfskundig richting geven en daardoor zijn zorgonderneming toekomstbestendig ontwikkelen in een turbulente omgeving.


Deelnemers

Deze masterclass is uitermate geschikt voor alle leidinggevenden in een apotheek en staat uiteraard ook open voor andere geïnteresseerden in de pharma.


Docenten

PROF. DRS. SYBREN TIJMSTRA

Zijn eerdere functies waren o.a. directeur internationale zaken en directeur van het Management Development Centre van Nyenrode Business Universiteit, directeur-generaal van de European Foundation for Management Development in Brussel en directeur-generaal en hoogleraar strategie van EAP-European School of Management Paris-Oxford-Berlin-Madrid.


Professor Sybren Tijmstra heeft meer dan 40 jaar ervaring in strategisch managementadvies, managementonderwijs en managementontwikkeling. Door de jaren heen heeft hij bedrijven bijgestaan ​​bij strategieontwikkelingsprocessen en de implementatie van de gekozen strategieën. Hij begeleid ook start-ups.

Sybren is directeur van TIMS Holding B.V. (Management-Consultancy-Onderwijs) waarvan sinds 2014 SIMS International Ltd. (strategische bedrijfssimulaties) een integraal onderdeel uitmaakt. Daarnaast is hij Dean van de IBSP, de MBA pharmacy. Naast in-company trainingen verzorgt hij colleges aan de IBSP en verschillende buitenlandse business schools.

Sybren was verbonden aan de VvAA Business School en de Hofstee Medical Business School (HMBS) waarbij doceerde in vele programma’s (MBA, pre-master “Bedrijfskunde in de Zorg”, masterclass “Digitalisering in de Zorg”) en programmamanager was van het pre-master “Bedrijfskunde in de Zorg”.

Met de Dean van de VvAA Business School, Ger Hofstee, publiceerde hij in 2020 het boek Business Strategy through Disruption.

Hij is emeritus hoogleraar Internationale Strategie & Management van de IAE, Universiteit Aix-Marseille in Frankrijk en emeritus hoogleraar Strategie en Verandermanagement van Audencia, Nantes School of Business in Frankrijk.

DRS. PETER FELEN

Psycholoog en bedrijfskundige, schrijver van de boeken de apothekersassistente, bedrijfskunde voor de apotheek, van apothekersassistent naar farmaceutisch adviseur.

Directeur van Apotheek Totaal Groep en de IBSP, de International Businessschool for Pharmacy. Hij heeft vele apothekers mogen begeleiden in binnen-en buitenland. Vaste spreker op het internationale farmaceutische congres in Beijing en trainer/adviseur in diverse landen.

Masterclass: Hoe anticipeer ik op de disruptie in de pharma sector