“Cross cultureel en generatiemanagement voor bedrijfssucces”

Het coachen, leidinggeven en een goede interactie met klanten is op zich al een aardige uitdaging. Maar als medewerkers en klanten bestaan uit mensen van diverse culturen en generaties neemt de uitdaging nog toe. In deze zeer inspirerende masterclass krijgt u vele tips en handvatten om via inzicht iedere medewerker op de juiste wijze te kunnen motiveren, begeleiden en coachen en een optimale interactie met klanten te bewerkstelligen.

Thema’s die o.a. aan de orde zullen komen zijn:

  • Cultuurverschillen
  • Verschillende waardepatronen van generaties
  • Bedrijfscultuur
  • Samenstelling staf (qua culturen en generaties)
  • Motiveren
  • Coachen
  • Leidinggeven
  • Mondelinge communicatie
  • Schriftelijke communicatie
  • Body language

Deelnemers:

Deze masterclass is uitermate geschikt voor alle leidinggevenden in een apotheek (dus ook teamleiders).


PROF. DRS. SYBREN TIJMSTRA

Professor Sybren Tijmstra heeft meer dan 40 jaar ervaring in strategisch managementadvies, managementonderwijs en managementontwikkeling. Door de jaren heen heeft hij bedrijven bijgestaan ​​bij strategieontwikkelingsprocessen en de implementatie van de gekozen strategieën. Hij begeleid ook start-ups.

Sybren is directeur van TIMS Holding B.V. (Management-Consultancy-Onderwijs) waarvan sinds 2014 SIMS International Ltd. (strategische bedrijfssimulaties) een integraal onderdeel uitmaakt. Daarnaast is hij Dean van de IBSP, de MBA pharmacy. Naast in-company trainingen verzorgt hij colleges aan de IBSP en verschillende buitenlandse business schools.

Sybren was verbonden aan de VvAA Business School en de Hofstee Medical Business School (HMBS) waar bij doceerde in vele programma’s (MBA, pre-master “Bedrijfskunde in de Zorg”, masterclass “Digitalisering in de Zorg”) en programma manager was van het pre-master “Bedrijfskunde in de Zorg”.

Met de Dean van de VvAA Business School, Ger Hofstee, publiceerde hij in 2020 het boek Business Strategy through Disruption.

Hij is emeritus hoogleraar Internationale Strategie & Management van de IAE, Universiteit Aix-Marseille in Frankrijk en emeritus hoogleraar Strategie en Verandermanagement van Audencia, Nantes School of Business in Frankrijk.

Zijn eerdere functies waren o.a. directeur internationale zaken en directeur van het Management Development Centre van Nyenrode Business Universiteit, directeur-generaal van de European Foundation for Management Development in Brussel en directeur-generaal en hoogleraar strategie van EAP-European School of Management Paris-Oxford-Berlin-Madrid.

DRS. PETER FELEN

Psycholoog en bedrijfskundige, schrijver van de boeken de apothekersassistente, bedrijfskunde voor de apotheek, van apothekersassistent naar farmaceutisch adviseur.

Directeur van Apotheek Totaal Groep en de IBSP, de International Businessschool for Pharmacy. Hij heeft vele apothekers mogen begeleiden in binnen-en buitenland. Vaste spreker op het internationale farmaceutische congres in Beijing en trainer/adviseur in diverse landen.

Cross cultureel en generatiemanagement voor bedrijfssucces