Strategie formuleren en implementeren

Masterclass: Strategisch denken en handelen in de farmacie.

Ieder apotheker heeft te maken met keuzes die van invloed zullen zijn op rendement en winstgevendheid. Vaak is er meer mogelijk dan men vooraf meestal inschat. Om dit te ervaren is er een unieke masterclass met prof. Sybren Tijmstra en drs. Peter Felen. U gaat in een bedrijfssimulatie, Strategic Service Performance Simulatie, uitgebreid leren wat de mogelijkheden zijn om uw strategische keuzes in een concurrerende omgeving in uw voordeel uit te laten uitvallen.

De leerdoelen van de Strategic Service Performance Simulatie zijn:

 • Verkrijgen van inzicht in het verschil tussen ‘strategisch denken’ en ‘management denken’ evenals de vaardigheden die beide vereisen.
 • Aanwenden en ontwikkelen van ‘strategische flair’ en visie om als ondernemer te kunnen opereren.
 • Oefenen van een effectieve implementatie van een beoogde bedrijfsstrategie in een concurrentie-omgeving.
 • Inzicht in het belang van operationele discipline en kostenbewustzijn.

Deze masterclass bestaat uit een zeer nauwkeurige inleiding en een spelsituatie waarin u praktisch aan de slag kan. We adviseren dan ook om zeker met uw collega(s) te komen die medeverantwoordelijk zijn.

De volgende stappen worden helder besproken:

 • Segmenten bepalen
 • Omzetgroei
 • Kostenreductie
 • Winstpotentieel
 • Klantgevoeligheden
 • Kritische succesfactoren
 • Concurrenten
 • Strategisch positioneren
 • Operationele verbetermogelijkheden
 • Strategisch verbeteren

De deelnemers nemen in verschillende teams deel aan de Strategic Service Performance Simulatie en creëren zo de markten waarop zij met elkaar concurreren.
Dit vindt plaats in een virtuele, interactieve omgeving. Dit houdt in dat de teams niet met de computer concurreren, maar met elkaar. Door deze interactie creëren de teams hun eigen markten. Daardoor is elke ronde van de simulatie uniek. De virtuele, operationele dimensie van de simulatie wordt gerealiseerd door gebruik te maken van realistische klantenprofielen.

Management kennis- en competentiegebieden

Tijdens de Strategic Service Performance Simulatie komen een breed scala aan management kennis- en competentiegebieden aan de orde. Hieronder zijn deze gebieden nader benoemd. De genoemde gebieden kunnen naar gelang het verloop van de simulatie en de wensen van de deelnemers tijdens de simulatie in meer of mindere mate accent krijgen.


Extra:

Diegene die ook de MBA pharmacy gaan volgen, ontvangen 1000,- euro korting op het inschrijfgeld van de opleiding en vrijstelling voor 2 dagen.


STRATEGIE

 • Marktanalyse
 • Dienstenportfolio management
 • Levenscyclus van diensten
 • Boston Consulting Group model (cash cow, star en dog, etc)
 • Lange termijn versus korte termijn
 • Marktvoorspelling en -ontwikkeling
 • Risicoanalyse en risicomanagement
 • Investeringsplanning
 • Concurrentieanalyse en concurrentie-informatie
 • Omgeving- en impact analyse

OPERATIONEEL MANAGEMENT

 • Het optimale gebruik van werkkapitaal
 • Kostenbeheersing
 • Schaalvoordelen
 • Investeringen in kennis en toegevoegde waarde
 • Effectiviteit van investeringen in kennis en toegevoegde waarde
 • Order analyse

FINANCIEEL MANAGEMENT

 • Financiële rapportages en de samenhang van Balans, Verlies en Winst rekening, Cash Flow etc
 • Financiële kengetallen en ratio’s; Winst, (Bruto-, op Eigen Vermogen, na en voor Belasting, op Activa)
 • Kostencalculatie en budgettering
 • Winst en cash-flow prognoses
 • Hefboomwerking

MARKETING MANAGEMENT

 • Klantgerichtheid en -oriëntatie
 • Vraagontwikkeling
 • Marketing mix
 • Benchmarking
 • Marktstrategie
 • Relatiemanagement
 • Marketing effectiviteit

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN

 • Teamrollen en gedrag
 • Effectiviteit van communicatie
 • Timemanagement
 • Leiderschap
 • Stress management
 • Onderhandelen
 • Besluitvorming

Docenten

PROF. DRS. SYBREN TIJMSTRA

Professor Sybren Tijmstra heeft meer dan 40 jaar ervaring in strategisch managementadvies, managementonderwijs en managementontwikkeling. Door de jaren heen heeft hij bedrijven bijgestaan ​​bij strategieontwikkelingsprocessen en de implementatie van de gekozen strategieën. Hij begeleid ook start-ups.

Sybren is directeur van TIMS Holding B.V. (Management-Consultancy-Onderwijs) waarvan sinds 2014 SIMS International Ltd. (strategische bedrijfssimulaties) een integraal onderdeel uitmaakt. Daarnaast is hij Dean van de IBSP, de MBA pharmacy. Naast in-company trainingen verzorgt hij colleges aan de IBSP en verschillende buitenlandse business schools.

Sybren was verbonden aan de VvAA Business School en de Hofstee Medical Business School (HMBS) waar bij doceerde in vele programma’s (MBA, pre-master “Bedrijfskunde in de Zorg”, masterclass “Digitalisering in de Zorg”) en programma manager was van het pre-master “Bedrijfskunde in de Zorg”.

Met de Dean van de VvAA Business School, Ger Hofstee, publiceerde hij in 2020 het boek Business Strategy through Disruption.

Hij is emeritus hoogleraar Internationale Strategie & Management van de IAE, Universiteit Aix-Marseille in Frankrijk en emeritus hoogleraar Strategie en Verandermanagement van Audencia, Nantes School of Business in Frankrijk.

Zijn eerdere functies waren o.a. directeur internationale zaken en directeur van het Management Development Centre van Nyenrode Business Universiteit, directeur-generaal van de European Foundation for Management Development in Brussel en directeur-generaal en hoogleraar strategie van EAP-European School of Management Paris-Oxford-Berlin-Madrid.

DRS. PETER FELEN

Psycholoog en bedrijfskundige, schrijver van de boeken de apothekersassistente, bedrijfskunde voor de apotheek, van apothekersassistent naar farmaceutisch adviseur.

Directeur van Apotheek Totaal Groep en de IBSP, de International Businessschool for Pharmacy. Hij heeft vele apothekers mogen begeleiden in binnen-en buitenland. Vaste spreker op het internationale farmaceutische congres in Beijing en trainer/adviseur in diverse landen.

Strategie formuleren en implementeren