Training Beherend Apotheker

U bent net beherend apotheker (of u wordt het binnenkort) geworden, en nu?

De uitdaging voor net gestarte apothekers om ineens de verantwoording over de gehele apotheek te krijgen is geen eenvoudige uitdaging. Tijdens deze training krijgt u enerzijds de mogelijk om uw kennis op verschillende gebieden te verbreden en anderzijds een netwerk op te bouwen met gelijkgestemde collega’s. Tijdens deze bijeenkomsten is veel gelegenheid om onderling met elkaar in gesprek te gaan over de uitdagingen die er bij u spelen.


Programma:

Dag 1: Personeel

 • Kennismaking deelnemer en trainer
 • Inventarisatie grootste uitdagingen
 • Personeel: lust of last?
 • Hoe haalt u het grootste rendement uit uw medewerkers?
 • Waar liggen de uitdagingen?
 • Verschillen in cultuur en generaties?
 • Vergroten zelfstandigheid
 • Problemen oplossen en voorkomen
 • Omgaan met dissonanten
 • Ruimte voor persoonlijke vragen

Dag 2: Financieel beleid

 • Management accounting hoe regel je dit?
 • Hoe stuur je aan op basis van cijfers?
 • Hoe lees je de cijfers?
 • Gesprekken met de accountant
 • Ruimte voor persoonlijke vragen

Deze dag wordt verzorgd door drs. Ing. Jeroen Lukaart.

Dag 3: Toekomstbestendigheid en groei

 • Hoe zorgt u ervoor dat de apotheek over 10 jaar nog rendabel is
 • Waar liggen groeikansen en hoe benut je deze?
 • Strategische keuzes die bepalend kunnen zijn
 • Het maken van een concreet plan van aanpak
 • Ruimte voor persoonlijke vragen

Dag 4: Open thema’s

De deelnemers mogen zelf het programma bepalen voor dag 4: waar liggen de grootste uitdagingen? Collega’s, voorschrijvers? Formules? KNMP? Zorgverzekeraar? Eigen stijl van leidinggeven? Eigen onzekerheden?


Trainers

Drs. ing. Jeroen Lukaart

Directeur SFK, bedrijfskundige en informatiekundige.

Drs. Peter Felen

Psycholoog en bedrijfskundige, schrijver van de boeken de apothekersassistente, bedrijfskunde voor de apotheek, van apothekersassistent naar farmaceutisch adviseur. Directeur van Apotheek Totaal Groep en de IBSP, de International Businessschool for Pharmacy. Hij heeft vele apothekers mogen begeleiden in binnen-en buitenland. Vaste spreker op het internationale farmaceutische congres in Beijing en trainer/adviseur in diverse landen.

Training: Beherend apotheker