Training: Kansen zien en benutten

(vier dagen van 5 uur)

Wereldwijd wordt er bewonderend gekeken naar de kwaliteit en kundigheid van de Nederlandse apothekers. In Nederland zelf is dit wat minder het geval. Een van de oorzaken is dat de apothekers continu in het defensief worden geduwd, en dat kan veel negatieve energie genereren. Deze cursus heeft vooral als doel om te ontdekken dat er alternatieve werkstrategieën zijn die juist meer positieve energie, meer omzet, en meer werkplezier opleveren. Leren van reeds bestaande succesverhalen in het binnen- en buitenland is een van de inspirerende voorbeelden.

Programma

Dag 1: Na de gebruikelijke kennismaking gaan we onderzoeken wat de verdeling is qua werkzaamheden zorgverlener-ondernemer. Waar zitten de uitdagingen op het gebied van ondernemerschap in de zorg? En bij welk onderdeel voelt u zich het meest prettig?

Dag 2: We gaan leren van de gezondheidszorg in het buitenland. Op welke wijze hebben andere landen hun organisatie ingericht? Hoe hebben zij een balans gevonden tussen ondernemerschap en zorgverlener?

Dag 3: In hoeverre is uw beleid helder en duidelijk gecommuniceerd naar uw directe en indirecte omgeving? Is er weerstand bij uw stakeholders ten aanzien van dit beleid? Welke obstakels ondervindt u? Zijn uw stakeholders bondgenoten?

Dag 4: De gezondheidszorg over 5 jaar. We gaan bekijken welke logische en mogelijke verrassende ontwikkelingen de komende jaren uw bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. En wat zijn de gevolgen voor uw bedrijfsvoering? Op basis hiervan maken we een concreet bedrijfsplan voor de komende vijf jaar dat gericht is op het zien en benutten van kansen….

Geaccrediteerd voor 20 punten

Training: Kansen zien en benutten